Datganiadau taleithiol i’r wasg

Corff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru – 13-14 Medi

Bydd aelodau’r Eglwys o bob rhan o Gymru yn ymgasglu am gyfarfod deuddydd yn Llanbedr Pont Steffan fis nesaf a bydd ymysg y cyntaf i gael ei annerch gan Archesgob newydd Cymru.

Cynhelir cyfarfod Corff Llywodraethol yr Eglwys wythnos yn unig ar ôl ethol yr Archesgob newydd fydd hefyd yn Llywydd adain gwneud penderfyniadau yr Eglwys.

Mae’r etholiad yn dilyn ymddeoliad Dr Barry Morgan ym mis Ionawr ar ôl 14 mlynedd fel Archesgob Cymru a Llywydd y Corff Llywodraethol.

Disgwylir i’r Archesgob newydd roi anerchiad Llywyddol i 144 aelod y Corff Llywodraethol ar ddechrau ei gyfarfod ym Mhrifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant ar 13 Medi.

Mae eitemau eraill ar yr agenda yn cynnwys:

• Newid hinsawdd – cynnig yn galw ar yr Eglwys i hyrwyddo eco-eglwysi ac esgobaethau drwy gynllun gwobr;
• Cyfamod Lluoedd Arfog – cynnig i gymeradwyo’r Cyfamod i roi cefnogaeth fugeiliol ac ysbrydol i bersonél milwrol a’u teuluoedd;
• Y Gymraeg – adroddiad gan gynhadledd yn edrych ar y defnydd o’r Gymraeg mewn gweinidogaeth;
• Strategaeth Golwg 2020 – adroddiad o gynhadledd yn edrych ar effaith Ardaloedd Gweinidogaeth – yr ‘uwch blwyfi’ newydd.

Mae’r agenda a  phapurau Ethol Archesgob Cymru

Gallwch hefyd ddilyn trafodion drwy Twitter @ChurchinWales #govbody