Datganiadau taleithiol i’r wasg

Yn ôl traed y Seintiau Celtaidd 

Cynhaliwyd Pererindod gyntaf Deoniaeth Llanelwy yng Ngorffennaf gyda 12 o bobl ifanc o ogledd Cymru yn teithio yn ôl traed y Seintiau Celtaidd a phererinion ar draws y canrifoedd.

Dilynodd y bobl ifanc, ynghyd â chwe oedolyn, ran o Ffordd y Pererinion yng ngogledd Cymru, ffordd hynafol sy’n cysylltu Abaty Dinas Basing gydag Ynys Enlli. Yn yr oesoedd canol byddai Abaty Dinas Basing, sydd bellach yn adfail, yn gwasanaethu fel ysbyty i bererinion oedd ar eu ffordd i Dreffynnon. Sefydlwyd y gymuned Gristnogol ar Ynys Enlli gan Cadfan Sant fwy na 1,500 o flynyddoedd yn ôl ac mae’n parhau i groesawu teithwyr heddiw.

Ar gyfer pererinion heddiw, cychwynnodd pobl ifanc Llanelwy o Lanberis a cherdded 50 milltir yn y pum niwrnod canlynol i Aberdaron, cyn hwylio i Enlli.

Cynlluniwyd y digwyddiad gan swyddog Dan 25 Esgobaeth Llanelwy, Tim Feak. Dywedodd: “Mae’r bererindod yn fwy na dim ond cerdded yn bell. Mae’n fwriadol yn mynd ati i helpu pobl ifanc i roi’r cyfryngau cymdeithasol, ffonau, technoleg a busnesau a galwadau bywyd modern o’r neilltu. Rydym eisiau creu wythnos o symlrwydd, myfyrio, her, hwyl a chyfeillgarwch, gan brofi rhai o olygfeydd mwyaf rhyfeddol y byd. Ar hyd y daith, byddwn yn aros mewn llawer eglwys hynafol lle byddai’r pererinion yn galw trwy’r canrifoedd, gyda’r bobl ifanc yn stampio’u Pasbort Pererindod.”

Cyn y bererindod, aeth y rhai fyddai’n cymryd rhan ar ddwy daith hyfforddi 10 milltir o hyd. Roedd Elin Badger-Watts o Sir y Fflint yn edrych ymlaen at y daith go iawn. Dywedodd: “Fedra i ddim aros i gychwyn ar y bererindod. Rwyf wedi cyffroi ynglŷn â phrofi’r golygfeydd ardderchog a theithio’r wlad. Rwyf hefyd yn edrych ymlaen at wrando ar Dduw mewn ffyrdd gwahanol; trwy fywyd gwyllt, cyfeillgarwch a thrwy fy synhwyrau.”

Aeth y daith trwy goedwigoedd a thros afonydd, i fyny mynyddoedd ac ar hyd llwybrau’r arfordir, trwy unigeddau ac i bentrefi. Mae’n dathlu treftadaeth y seintiau Celtaidd y mae eu straeon ar goll yn niwloedd amser, ond mae’r cof amdanynt yn atseinio mewn eglwysi hynafol a ffynhonnau sanctaidd ar hyd y daith.