Datganiadau taleithiol i’r wasg

Sioe Frenhinol Cymru yn agor gyda neges o obaith i’r dyfodol

Agorodd Sioe Frenhinol Cymru eleni gyda neges o obaith ac optimistiaeth ar gyfer y dyfodol, er gwaethaf yr heriau sy’n wynebu’r sector amaethyddol.

Dywedodd pregethwr gwadd y sioe, y Canon Eileen Davies, sydd hefyd yn ffermio yng Ngheredigion, wrth gynulleidfa oedd yn llenwi Eglwys Fair yn Llanfair-ym-muallt fod y diwydiant amaethyddol a’n ffermwyr ifanc yn barod i wynebu’r anawsterau sydd o’u blaenau, gan gynnwys Brexit a’r ansicrwydd yn ei gylch.

Gallwch wrando ar bregeth Canon Eileen yma.

Arweiniwyd y gwasanaeth gan y Parchedig Michelle Bailey, Swyddog Bywyd Gwledig yr Esgob, sy’n  paratoi ar gyfer ei Sioe Frenhinol Cymru gyntaf.

Rhoddwyd y fendith gan yr Esgob John, a ddywedodd “mai un o brif fanteision y sioe yw ei bod wedi tyfu i fod nid yn unig yn ymwneud â masnach a busnes gwledig, ond hefyd yn ffynhonnell dathlu brawdoliaeth, cefnogaeth a chymuned ar adeg o her sylweddol a phryder am fywyd cefn gwlad  – gan gynnwys, ac nid yn lleiaf, ansicrwydd y broses Brexit”.

“Fel yr atgoffwyd ni gan Eileen,” meddai, “mae’r cymunedau gwledig wedi wynebu heriau fel hyn dros y blynyddoedd, a mynegais y gobaith y byddai ‘r sioe, gyda chefnogaeth allanol gan rai eraill fel y llywodraeth, yn darparu teimlad cyson o undod ac ymrwymiad i fywyd  parhaus ein cymunedau gwledig.”

Ymhlith y gynulleidfa roedd yr Ysgrifennydd Cabinet dros yr Amgylchedd a Chymunedau Gwledig Lesley Griffiths AC, prif filfeddyg Cymru Christianne Glossop, a D Brian Jones, llywydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, a roddodd un o’r darlleniadau.

 

Bydd presenoldeb Cristnogol yn yr eglwys hefyd yn thema rhaglen Songs of Praise y BBC sy’n cael ei ffilmio yn y sioe. Roedd camerâu yn y gwasanaeth a bydd cyflwynwyr y rhaglen, Aled Jones a JB Gill, yn dilyn caplaniaid y sioe ac yn ymuno yn y gwasanaethau mawl. Mae’r rhaglen i gael ei darlledu yn nhymor y cynhaeaf ar 24 Medi.