Datganiadau taleithiol i’r wasg

Esgob yn cefnogi ymgyrch te Masnach Deg

Mae Esgob Abertawe ac Aberhonddu yn cefnogi rhai o ffermwyr te tlotaf y byd mewn ymgyrch yn erbyn archfarchnad fawr.

Arwyddodd yr Esgob John Davies ddeiseb Cymru Masnach Deg yn Sioe Frenhinol Cymru yn gwrthwynebu penderfyniad Sainsbury i ddisodli ardystiad Masnach Deg gyda’i gynllun ‘masnachwyd yn deg’ ei hunan. Dywed ffermwyr a gweithwyr te yn Affrica y bydd hyn yn eu gwanhau nhw gan na fydd modd iddyn nhw reoli’r premiwm Masnach Deg wedyn.

Bishop John signs the petition with Julian Rosser

Cafodd pawb oedd yn ymweld â’r Sioe Frenhinol yn Llanelwedd, Powys wahoddiad i arwyddo’r ddeiseb, yn ogystal â mwynhau paned o de Masnach Deg ym mhabell Cytûn – Eglwysi Ynghyd yng Nghymru.

Dywedodd Esgob John, “Rydyn ni i gyd yn mwynhau paned o de ond dydyn ni ddim am i ffermwyr te tlotaf y byd gael eu hecsbloetio gan ein harferiad yfed cenedlaethol. Mae’r ardystiad Masnach Deg yn eu hamddiffyn – mae’n frand pwerus sy’n cael ei archwilio’n allanol ac yn galluogi’r ffermwyr eu hunain i benderfynu sut mae’r arian maen nhw’n ei dderbyn yn cael ei ddefnyddio. Y perygl yw y gallai penderfyniad Sainsbury ynglŷn â the osod cynsail ar gyfer cynhyrchion eraill neu ar gyfer busnesau eraill a gallai hynny wanhau’r ardystiad Masnach Deg yn sylweddol.”

Dywedodd Julian Rosser, cydlynydd cenedlaethol Cymru Masnach Deg , ‘Mae ffermwyr, gweithwyr a chwsmeriaid yn ymddiried mewn Masnach Deg oherwydd ei fod yn gwarantu isaf bris ar gyfer y cynnyrch yn ogystal â thalu premiwm ychwanegol i gymunedau i’w fuddsoddi fel maen nhw’n dymuno.

“Mae Sainsbury wedi bod yn arweinydd yn hir gyda Masnach Deg, felly rydyn ni’n siomedig eu bod nhw’n gwanhau eu hymrwymiad yn awr. Rydyn ni’n dweud yn blwmp ac yn blaen wrth y cwmni ein bod yn caru’r nod Masnach Deg ac yn ymddiried ynddo a’n bod eisiau ei weld yn ôl ar eu te.”

Mwy o wybodaeth am yr ymgyrch

Mae’r lluniau’n dangos:
. Esgob John yn arwyddo’r ddeiseb gyda Julian Rosser
. Esgob John yn tywallt paned o de i Ffion Storer Jones, Cydlynydd Cyfathrebu Masnach Deg Cymru a Peredur Owen Griffiths (canol) o Cymorth Cristnogol