Datganiadau taleithiol i’r wasg

Synod Sanctaidd i gadarnhau penodiad Esgob Llandaf

Caiff penodiad June Osborne yn Esgob Llandaf ei gadarnhau’n gyfreithlon mewn cyfarfod o Synod Sanctaidd ar 14 Gorffennaf.

Cafodd Mrs Osborne ei phenodi yn Esgob Llandaf ym mis Ebrill gan esgobion yr Eglwys yng Nghymru. Fodd bynnag,  cyn y gellir ei chysegru yn Esgob, mae Cyfansoddiad yr Eglwys yn ei gwneud yn ofynnol i’r penodiad gael ei gadarnhau’n ffurfiol. Yn y cyfarfod o’r Synod Sanctaidd, bydd yr esgobion yn sicrhau fod Mrs Osborne yn gymwys i fod yn esgob, y cafodd y broses o’i phenodi ei gynnal yn iawn ac na wnaed unrhyw wrthwynebiadau gan aelodau’r Eglwys yng Nghymru.

Mae’r Synod Sanctaidd yn gyfarfod cyhoeddus a gynhelir yn ystod gwasanaeth o Hwyrol Weddi Gorawl yng Nghadeirlan Aberhonddu ar 14 Gorffennaf am 6pm.

Yn amodol ar gadarnhau ei phenodiad, caiff Esgob newydd Llandaf wedyn ei chysegru yng Nghadeirlan Aberhonddu y trannoeth (15 Gorffennaf).