Datganiadau taleithiol i’r wasg

Pen y  daith i glinig deintyddol symudol

Mae prosiect gan yr Eglwys yng Nghymru i ariannu uned ddeintyddol yn Gaza yn dod i ben.

Am y 17 mlynedd diwethaf, yr Eglwys yng Nghymru oedd unig gefnogwr uned ddeintyddol symudol yn Gaza, a sefydlwyd i ddarparu cymorth meddygol rheng-flaen mewn strydoedd wedi eu bomio yn Gaza. Sefydlwyd yr uned gan Gyngor Eglwysi’r Dwyrain Agos (NECC) fel rhan o waith ei ganolfannau iechyd teulu yn Gaza.

Erbyn hyn  daeth gwaith yr uned ddeintyddol symudol yn rhan o waith cyffredinol y canolfannau iechyd ac felly caiff y gronfa ei dirwyn i ben.

Prosiect Gaza oedd prif fuddiolwr Cronfa Jiwbilî’r Eglwys a sefydlwyd i nodi’r Mileniwm drwy gefnogi prosiectau byd-eang. Mae wedi codi bron £220,000 dros y blynyddoedd ac wedi cefnogi 11 prosiect tramor. Ers 2007 y Gronfa oedd unig gefnogwr Clinig Deintyddol Symudol Gaza ac yn 2009 fe wnaeth gynorthwyo NECC wrth ailstocio ac adeiladu Clinig Iechyd Theulu Shija’ia.

Dywedodd yr Esgob Arweiniol, John Davies, Esgob Abertawe ac Aberhonddu: “Cafodd Cronfa’r Jiwbilî ei sefydlu’n wreiddiol gydag oes ddisgwyliedig o 10 mlynedd. Ar ôl cyflawni ei phrif amcanion yn y ddegawd gyntaf, penderfynodd yr Esgobion ymestyn y cyllid oherwydd digwyddiadau yn Gaza yn 2008-9 a gwaith parhaus yr uned ddeintyddol symudol.

“Mewn blynyddoedd diweddar dengys adroddiadau blynyddol gan yr NECC nad yw gwaith yr uned y flaenoriaeth yr oedd pan gafodd ei sefydlu ac mae hyn yn awr yn rhan o waith cyffredinol y clinig.

“Rydym yn falch y gallodd yr Eglwys yng Nghymru ymateb i’r galwad am help ymarferol pan oedd fwyaf ei angen ac rydym yn falch i fedru cyllido’r clinig symudol am gyhyd. Roedd y fan, gyda sticeri’r Ddraig Goch, yn olygfa gyfarwydd yn ninas Gaza, ac roedd archwiliadau, triniaethau a meddyginiaethau eu cael eu darparu yn rhad ac am ddim, diolch i haelioni eglwysi ac unigolion yng Nghymru. Hoffem ddiolch i bawb a gyfrannodd dros y blynyddoedd.”