Datganiadau taleithiol i’r wasg

Dydd Sul Golwg 2020

O ardaloedd gweinidogaeth i fforymau ieuenctid, caiff ffyrdd newydd eglwysi o ymestyn allan i wasanaethau eu cymunedau eu dathlu y penwythnos nesaf.

Eleni, neilltuir Dydd Sul y Drindod (11 Mehefin) fel Dydd Sul Golwg 2020 i ganolbwyntio ar y newidiadau niferus sy’n mynd rhagddynt i ail-ymegnïo gweinidogaeth cyn canmlwyddiant yr Eglwys yng Nghymru yn 2020. Darparwyd gweddïau ac eiriolaeth arbennig ar gyfer cynulleidfaoedd i’w defnyddio.

Golwg 2020 yw enw strategaeth yr Eglwys ar gyfer twf. Bu rhai o’r newidiadau yn flaengar, megis creu “Ardaloedd Gweinidogaeth”. Mae hyn wedi cynnwys ail-lunio ffiniau plwyfi traddodiadol i wneud ardaloedd llawer mwy a gaiff eu gwasanaethu gan dîm o bobl, yn lleygwyr ac yn ordeiniedig. Cafodd hyfforddiant ar gyfer gweinidogaeth ei ailwampio a sefydlwyd hyfforddiant newydd ar gyfer Cymru gyfan o’r enw Padarn Sant. Cafodd arbenigwyr eu hyfforddi i annog pobl ifanc, er enghraifft, ac i wasanaethau’r rhai sydd ar y cyrion neu heb unrhyw gysylltiad gyda’r eglwys. Mae cysylltiadau cryfach gydag eglwysi Cristnogol eraill a grwpiau ffydd hefyd yn cael eu llunio mewn prosiectau ar y cyd, megis banciau bwyd, bwyd gyda ffrindiau  a chlybiau cinio gwyliau , i wasanaethu’r cymunedau ehangach.

Daw Dydd Sul Golwg 2020 cyn symposiwm ar ardaloedd gweinidogaeth ar ddiwedd mis Mehefin. Mae pobl o bob esgobaeth a fu ynglŷn â sefydlu ardaloedd gweinidogaeth, yn cynnwys yr holl esgobion, yn cwrdd i rannu syniadau, sylwadau a phrofiadau onest am eu gwaith hyd yma. Cynhelir y symposiwm yng Nghaerdydd ar 30 Mehefin – 1Gorffennaf .

Dywedodd Esgob Abertawe ac Aberhonddu, John Davies, Uwch Esgob yr Eglwys yng Nghymru: “Mae llawer o newidiadau cyffrous yn mynd rhagddynt gan fod pobl wedi ymateb mor gadarnhaol a brwdfrydig i’r heriau sy’n ein hwynebu. Mae llawer ar ôl i’w wneud ond mae Dydd Sul Golwg 2020 yn gyfle i ni gyd bwyso a mesur, myfyrio ar yr hyn yr ydym yn ei gyflawni ac i ymgysegru ac adnewyddu ein holl obeithion ac ymdrechion, yn ogystal â’r symposiwm mewn gweddi i Dduw. Gobeithiaf y bydd ein holl gynulleidfaoedd yn ymuno a nodi’r dydd gystal ag y gallant.”

Gweddiau ar gyfer Dydd Sul Golwg 2020

Mae ffilm am Golwg 2020 yma