Datganiadau taleithiol i’r wasg

Ymgyrch Deled Dy Deyrnas

Eglwysi ledled Cymru yn ymuno mewn ton fyd-eang o weddi yr wythnos hon

Mae’r Eglwys yng Nghymru yn cefnogi ymgyrch Deled Dy Deyrnas drwy wahodd pobl i weddïo bob dydd am 10 munud yn y 10 diwrnod rhwng Dydd Iau Dyrchafael (25 Mai) a’r Pentecost (4 Mehefin).

Dechreuwyd yr ymgyrch gan Archesgob Caergaint ac mae Cristnogion o bob enwad yn ymuno ynddi.

Mae adnoddau ar gael yn y Gymraeg a Saesneg  ac mae hefyd wahoddiad Cerdyn Gweddi gan holl esgobion Cymru.

Mae un eglwys yng Nghasnewydd yn cymryd rhan drwy gynnal gwylnos o 40 awr o weddi ac addoliad parhaus. Cynhelir y digwyddiad yn Eglwys SS Julius ac Aaron rhwng 6pm ddydd Sadwrn 27 Mai a 10am ddydd Llun 29 Mai. Croeso i bawb.