Datganiadau taleithiol i’r wasg

Mwy o eglwysi’n mynd i’r afael â newyn yn ystod y gwyliau

Bu gwirfoddolwyr mewn pum eglwys ledled Wrecsam a’r Rhyl yn gwneud brechdanau drwy gydol gwyliau ysgol y Pasg i sicrhau fod plant sy’n ymweld â chanolfannau chwarae yn cael pryd o fwyd iach.

Mae’n rhan o ymrwymiad Esgobaeth Llanelwy, mewn partneriaeth gyda thimau chwarae awdurdodau lleol eraill, i helpu mynd i’r afael â newyn yn ystod gwyliau. Cafodd hyd at 200 pryd o fwyd eu paratoi bob dydd yn y ddwy dref

Am y tro cyntaf mae dwy eglwys, Y Drindod Sanctaidd yng Ngwersyllt a Santes Tudful yng Nghoedpoeth, wedi paratoi brechdanau, snaciau a ffrwythau i’w dosbarthu i dimau chwarae lleol. Maent wedi ymuno ag eglwysi Sant Marc ym Mharc Caia, Wrecsam, Sant Ioan yn Rhosymedre a Santes Anne yn y Rhyl a fu’n paratoi ciniawau iach yn ystod gwyliau ysgol am y 18 mis diwethaf.

Dywedodd Pat Edwards, warden Eglwys Santes Tudful (chwith pell): “Cawsom ymateb gwych gan gynulleidfa’r eglwys a’r gymuned leol i’n cynlluniau i ddarparu ciniawau ar gyfer plant yn ystod Gwyliau’r Pasg.

“Mae ein siop Spar leol ac Esgobaeth Llanelwy wedi cyfrannu arian ar gyfer y bwyd ac mae tîm rhagorol o wirfoddolwyr wedi cyrraedd yn gynnar iawn i sicrhau y caiff y brechdanau eu gwneud mewn da bryd.”

Handing-over-a-healthy-lunch-web-300x199Fel yr eglwysi eraill, mae gwirfoddolwyr yn Eglwys Santes Tudful yn bwriadu darparu ciniawau iach ar gyfer y canolfannau chwarae yn ystod gwyliau ysgol y Llungwyn a’r Haf.

Yn gynharach eleni cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei bod yn darparu £500,000 o gyllid ar gyfer clybiau cinio a gweithgareddau gwyliau ar draws Cymru. Mae’n dilyn pwysau gan Esgobaeth Llanelwy a grwpiau cymunedol/gwirfoddol eraill am ddarpariaeth statudol i helpu plant sy’n manteisio o frecwastau a chiniawau ysgol am ddim ac sy’n mynd yn newynog unwaith y bydd eu hysgol yn cau am y gwyliau. Bydd yr arian yn helpu i ddarparu brecwast, cinio, addysg am fwyta’n iach a rhaglen o weithgareddau a ddatblygwyd drwy’r ysgolion sy’n cymryd rhan.

Dywedodd Sarah Wheat, Swyddog Ymgysylltu Esgobaeth Llanelwy: “Er ein bod yn cefnogi cynllun Llywodraeth Cymru i gefnogi’r plant hynny sy’n colli prydau bwyd yn ystod gwyliau’r ysgol, gwyddom y bydd llawer yn dal i fod heb gymhwyso am y ddarpariaeth. Rydym yn ymroddedig i ddarparu prydau bwyd yn ystod gwyliau ysgol ar gyfer y rhai sydd eu hangen cyhyd ag sydd angen.”