Datganiadau taleithiol i’r wasg

Esgob yn cadeirio hystingau rhyngwladol

O gyfiawnder masnach i gymorth byd-eang, caiff etholwyr gyfle i holi ymgeiswyr etholiadol ar y materion rhyngwladol allweddol mewn hystingau a gynhelir gan yr eglwys yr wythnos hon.

John Davies, Esgob Abertawe ac Aberhonddu, fydd yn cadeirio’r digwyddiad a drefnwyd ar y cyd gan yr Eglwys yng Nghymru a Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru cyn yr Etholiad Cyffredinol ar 8 Mehefin.

Mae’r pynciau eraill ar yr agenda yn cynnwys polisi tramor ac amddiffyn, gweithredu ar newid hinsawdd a datblygu cynaliadwy a chefnogaeth ar gyfer ceiswyr lloches a ffoaduriaid.

Cynhelir yr hystingau yn Eglwys Santes Fair, canol dinas Caerdydd ar 31 Mawrth rhwng 6.30-8pm. Mae’r mynediad am ddim a gellir cyflwyno cwestiynau ymlaen llaw.

Dywedodd yr Esgob John, “Mae hystingau yn gyfle gwych i bobl gwrdd â’r ymgeiswyr a enwir ar y papur pleidleisio a’u holi yn fanwl am y polisïau neilltuol a gyflwynir yn eu maniffestos fel y gallwn wneud dewis gwybodus. Mae’r digwyddiad hwn yn canolbwyntio ar faterion rhyngwladol, a gaiff eu diystyru yn rhy aml. Byddwn yn gofyn pa effaith a gaiff polisïau’r prif bleidiau arnom ni a hefyd ar ein cymuned fyd-eang. Er na fyddir yn trafod Brexit yn fanwl, mae’n amlwg y bydd cysylltiadau gyda’r Undeb Ewropeaidd yn rhoi cefnlen bwysig.”

Mae’r digwyddiad yn un o nifer o hystingau a drefnir gan eglwysi ledled Cymru.

“Mae eglwysi yn draddodiadol wedi cynnal hystingau oherwydd ein bod yn credu fod pob pleidlais yn cyfrif ac mae etholiadau yw ein cyfle i ethol pobl y credwn sydd â’r gallu i helpu gwneud gwahaniaeth er gwell – nid i’n bywydau ni yn hunain yn unig ond hefyd fywydau ein cymdogion, yn neilltuol y rhai sydd yn yr angen mwyaf,” meddai’r Esgob John.

“Mae pleidlais yn hawl a hefyd yn fraint, y bu’n rhaid i genedlaethau’r gorffennol frwydro’n galed amdani. Rwy’n annog pawb ohonom i gymryd rhan mewn hystingau, un ai gyda fi yn Abertawe neu yn eu hardal leol eu hunain, ac i edrych am addewidion ac ymrwymiadau sydd â gwir botensial i gael eu cyflawni er budd pawb ac undod ein cymdeithas.”

Gallwch gofrestru ymlaen llaw ar gyfer yr hystingau rhyngwladol yn Abertawe yn:

www.eventbrite.co.uk/e/international-hustings-for-wales-tickets-34619311292

Gellir hefyd gyflwyno cwestiynau yn centre@wcia.org.uk neu drwy neges trydar @WCIA_Wales.

I gael manylion hystingau eraill yr eglwys gweler http://www.cytun.cymru/election2017/index.html