Datganiadau taleithiol i’r wasg

Angladd yr Esgob David Thomas

Cynhelir Offeren Angladdol yr Esgob David Thomas, a fu farw ar 11 Mai, ar ddydd Llun, 5 Mehefin, am 11am yn Eglwys Priordy y Santes Fair, Y Fenni. Y Prif Weinyddwr fydd y Gwir Barchedig Jonathan Goodall, Esgob Ebbsfleet.

Dymuniad yr Esgob David yw i’r Offeren gael ei dathlu mewn gwyn a gwahoddodd nifer fach o offeiriad i gydweinyddu. Gwahoddir pob esgob a chlerigwr eraill i arwisgo, pe dymunent. Y wisg i esgobion fydd gwisg synod; ar gyfer offeiriaid a diaconiaid bydd yn wisg côr. I gynorthwyo gyda’r trefniadau, gofynnir i’r holl glerigwyr sy’n dymuno arwisgo nodi eu bwriad drwy anfon e-bost at

enquiries@stmarys-priory.org

Teyrnged ac ysgrif goffa