Datganiadau taleithiol i’r wasg

Corff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru – 22-23 Ebrill

Bydd pobl ifanc o bob rhan o Gymru yn siarad am eu gweledigaeth ar gyfer dyfodol yr Eglwys mewn cyfarfod allweddol y penwythnos hwn.

Bydd y 18 o bobl ifanc yn eu harddegau o Fforwm Ieuenctid yr Eglwys (tri o bob un o chwe esgobaeth yr Eglwys) yn rhoi cyflwyniad i Gorff Llywodraethol yr Eglwys sy’n cwrdd yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn a dydd Sul.

Byddant yn canolbwyntio ar eu barn ar ffydd a phrofiadau o’r eglwys ac yn awgrymu ffyrdd o wneud bywyd yr eglwys yn well ar gyfer pobl ifanc. Ar ôl eu cyflwyniad, byddant yn helpu i arwain grwpiau trafod ar weinidogaeth ieuenctid gyda 143 aelod y Corff Llywodraethol.

Hwn fydd y tro cyntaf am bron ddau ddegawd i’r Corff Llywodraethu gwrdd dros benwythnos a hwn fydd y tro cyntaf iddo gwrdd yng Nghaerdydd. Gobeithir y bydd lleoliad yng nghanol y ddinas ac amseriad ar benwythnos yn galluogi pobl iau a’r rhai sy’n gweithio yn ystod yr wythnos i fod yn bresennol.

Cynhelir y cyfarfod yn Neuadd y Ddinas Caerdydd, yn cychwyn am 9.30am ddydd Sadwrn.

Cardiff City Hall
Cardiff City Hall

Mae eitemau eraill ar yr agenda yn cynnwys:

• Anerchiad cyweirnod gan yr Uwch Esgob, John Davies, Esgob Abertawe ac Aberhonddu;
• Cynnig i gymeradwyo strategaeth efengyliaeth ledled yr Eglwys;
• Adroddiad ar adolygiad o Gadeirlannau’r Eglwys;
• Adroddiad ar rôl a chefnogaeth Archesgob Cymru.

Mae’r agenda llawn a chopïau o’r papurau ar gael ar-lein yn:
http://cym.eglwysyngnghymru.org.uk/strwythur/y-corff-llywodraethol/cyfarfod/21-23-ebrill-2017/

Bydd aelodau yn ymuno â chynulleidfa Eglwys Sant Ioan Fedyddiwr yn ardal yr Ais o’r ddinas ar gyfer hwyrol weddi am 6pm ddydd Sadwrn ac ar gyfer gwasanaeth o’r Ewcharist Sanctaidd fore Sul am 9.30pm.

Gallwch ddilyn trafodion drwy Twitter @ChurchinWales #govbody