Datganiadau taleithiol i’r wasg

Penodi Esgob Llandaf – datganiad

Mewn ymateb i gwestiynau pellach ynglŷn â’r Coleg Etholiadol diweddar ar gyfer Esgob Llandaf, mae’r Eglwys yng Nghymru wedi rhyddhau’r datganiad canlynol:

 

“Rydym yn deall y siom a deimlwyd gan yr holl ymgeiswyr a ystyriwyd gan y Coleg Etholiadol na chawsant ddigon o gefnogaeth i gael eu hethol yn Esgob Llandaf. Fodd bynnag, rydyn yn fodlon fod proses y Coleg Etholiadol wedi ei gweithredu’n briodol ac yn deg.

“Roedd y cyfarfod yn gyfrinachol ac ni fyddwn yn gwneud sylw am y dyfalu ynghylch yr enwebu a’r drafodaeth ar yr ymgeiswyr. Fodd bynnag, rydym yn gwadu’n gryf y cyhuddiadau o homoffobia yn y broses. Nid yw cyfunrhywiaeth na bod yn rhan o bartneriaeth sifil yn rhwystro unrhyw ymgeisydd rhag cael eu henwebu na’u hethol yn esgob yn yr Eglwys yng Nghymru. Nid yn unig hynny, ond fe wnaed hyn yn glir i aelodau’r Coleg Etholiadol gan ei Lywydd, Esgob Abertawe ac Aberhonddu.

“Mae Cyfansoddiad yr Eglwys yng Nghymru yn nodi fod rhaid i goleg etholiadol gyfarfod am hyd at dri diwrnod ac os bydd y coleg yn methu ag ethol, fod y penderfyniad yn cael ei drosglwyddo i Fainc yr Esgobion. Mae’r Esgobion yn awr yn gweithredu’n ofalus yn gwbl unol â’r Cyfansoddiad. Yn wahanol i broses y Coleg Etholiadol, does dim amserlen sefydlog ar gyfer proses benodi. Fodd bynnag, fe hoffai’r Esgobion gyhoeddi unrhyw benodiad a wnaed cyn gynted ag y bydd yr holl faterion ffurfiol angenrheidiol wedi eu cwblhau. Mae’r broses benodi yn mynd rhagddi ac ni welwn unrhyw reswm dros ei hatal. .

“Mae’r Esgobion wedi pwysleisio yn ystod yr holl broses y bydd pwy bynnag a ddaw yn Esgob Llandaf, beth bynnag yr amgylchiadau, yn derbyn eu cefnogaeth lwyr.”

Mwy o wybodaeth