Datganiadau taleithiol i’r wasg

Datganiad yr Esgobion ar Refferendwm yr Undeb Ewropeaidd

Dyma ddatganiad gan Esgobion yr Eglwys yng Nghymru yn dilyn Refferendwm yr Undeb Ewropeaidd:

“Wrth wynebu canlyniad Refferendwm yr Undeb Ewropeaidd, galwn am gyfnod o dawelwch a myfyrio wrth i’r Deyrnas Unedig geisio canfod ei ffordd ymlaen yn y sefyllfa newydd hon.

“Fel Cristnogion coleddwn werthoedd yr Efengyl o eirwirdeb, cynhwysiant a pharch; ac felly ar ôl y ddadl angerddol, gweddïwn am gymod ymysg y carfannau rhanedig yn ein cenedlaethau, cymunedau a theuluoedd.

“Gweddïwn dros y Deyrnas Unedig a’n partneriaid yn Ewrop a gweddill y byd ar y cyfnod hwn o ansicrwydd, wrth i ni barhau i gydweithio i adeiladu dyfodol cyfiawn a heddychlon lle gall pawb ffynnu.”

Yr Esgobion yw:
Archesgob Cymru, Dr Barry Morgan
Esgob Abertawe ac Aberhonddu, John Davies
Esgob Tyddewi, Wyn Evans
Esgob Bangor, Andy John
Esgob Llanelwy, Gregory Cameron
Esgob Mynwy, Richard Pain
Esgob Cynorthwyol Llandaf, David Wilbourne