Datganiadau taleithiol i’r wasg

Esgobion yn ymateb i ddeddfwriaeth priodas o’r un rhyw

Mae’n rhaid i’r Eglwys fod yn fan lle gall pobl hoyw a lesbian fod yn “agored ac onest, cael eu parchu a’u cadarnhau”, meddai esgobion yr Eglwys yng Nghymru.

Maent yn cyhoeddi llythyr bugeiliol ar y cyd mewn ymateb i ymgynghoriadau a dadleuon ar briodas o’r un rhyw ar draws yr Eglwys yng Nghymru y llynedd, yn ogystal â datganiad gan Archesgobion y Cymun Anglicanaidd ym mis Ionawr.

Yn y llythyr, mae’r esgobion yn cydnabod er i’r ymgynghoriadau ddangos nad yw’r Eglwys eto’n barod i ganiatáu neu fendithio priodas o’r un rhyw, nad yw’r ddadl drosodd ac ymrwymant i weithio dros Eglwys lle caiff pobl hoyw a lesbian eu “cadarnhau’n llawn fel disgyblion cyfartal” ac i weddïo gyda nhw a drostynt.

Maent hefyd yn ymddiheuro i bobl hoyw a lesbian am yr erledigaeth a chamdriniaeth a gawsant gan yr Eglwys ac yn ymrwymo i sicrhau fod yr Eglwys yn fan diogel ar gyfer pob person hoyw a lesbian.

Ynghyd â’r llythyr, mae’r Esgobion hefyd yn cyhoeddi cyfres o weddïau y gellir eu dweud gyda chwpl yn dilyn dathlu partneriaeth sifil neu briodas sifil.

Wrth gyflwyno’r llythyr, dywedodd Dr Barry Morgan, Archesgob Cymru, “Nid ydym yn barod, fel Eglwys, i gymryd y cam o awdurdodi priodas o’r un rhyw. Nid oes diben cyflwyno Bil er mwyn iddo fethu. Gwn y bydd hynny’n siom i’r rhai a bleidleisiodd dros newid ac y bydd yn siom ddofn i gyplau o’r un rhyw o fewn yr Eglwys yng Nghymru sy’n dyheu am gyfle i wneud eu haddunedau yn un o’n heglwysi.

“Teimlwn ni, fel esgobion, mai dyma’r peth cywir i’w wneud ar hyn o bryd. Sylweddolaf y bydd rhai pobl yn ystyried bod y gweddïau hyn yn rhy ychydig yn rhy hwyr ac y bydd eraill yn eu hystyried fel cam yn rhy bell. Ni chaiff neb eu gorfodi i’w defnyddio, ond cânt eu paratoi ar gyfer y rhai a hoffai wneud hynny. Nid yw’r gweddïau hyn yn ffurfio gwasanaeth bendithio.”

Llythyr Bugeiliol

Gweddiau gyda chwpl