Datganiadau taleithiol i’r wasg

Dronau’n helpu i gadw llygad ar waith trwsio toeau

Mae adeiladau hanesyddol fel cadeirlannau yn troi at dechnoleg fodern i helpu eu cadw ar gyfer y dyfodol. Buont yn defnyddio dronau awyr i asesu cyflwr eu toeau a’u tyrrau.

Dangoswyd yr “hecsacopter” i benseiri ac arbenigwyr ar adeiladau treftadaeth mewn dwy gadeirlan yr wythnos hon – Llanelwy a Llandaf. Gall dynnu lluniau llonydd a phytiau fideo yn dangos delweddau agos – gan ddangos unrhyw waith trwsio y gallai fod ei angen i adeilad hanesyddol.

Bydd y dechnoleg yn rhoi’r opsiwn i eglwysi archwilio to neu dŵr heb logi craen bach neu osod sgaffald sy’n aml yn amhosibl oherwydd beddi cyfagos. Dywedodd Alex Glanville, pennaeth gwasanaethau eiddo’r Eglwys yng Nghymru, “Mae hon yn dechnoleg newydd ddiddorol i’n helpu i arolygu ac asesu anghenion trwsio, yn arbennig ar gyfer tyrrau uchel anhygyrch. Yn anffodus, nid yw’n datrys ein problemau ond mae’n ein helpu i ddod i wybod mwy am yr hyn yr ydym yn delio ag ef.”

 

Drone at St Asaph Cathedral
Drôn yng Nghadeirlan Llanelwy

Dywedodd Jan Williams, Swyddog Cadwraeth a Datblygu Eglwysi Esgobaeth Llanelwy:

“Mae’n anodd canfod faint yn union o waith trwsio sydd ei angen ar ein heglwysi – yn arbennig pan na fedrwch fynd ar y to i asesu difrod. Er na fydd yn gost-effeithlon i bob eglwys logi hecsacopter, mae’n bendant yn werth ei ystyried os yw’r eglwys yn cynllunio prosiect enfawr i roi to newydd ar eglwys neu ailwampio tŵr. Efallai mai dim ond un olwg o do’r eglwys y byddech yn ei gael drwy ddringo i ben tŵr. Mae’r dechneg yma’n ein galluogi i weld yr un darn o’r adeilad o nifer o wahanol onglau i’n helpu i edrych ar yr atgyweiriadau.”

ScreenshotDywedodd Dean Overton, cyfarwyddwr Overdrones, y cwmni sy’n arddangos y drôn, “Gall y drôn roi darlun cywir ar unwaith i ni o gyflwr y gwaith maen a’r toeau a allai fod o fudd enfawr i lawer o gyrff sy’n gofalu am adeiladau hanesyddol.”

Lluniau drôn o Gadeirlan Llandaf