Ficer yn addunedu byw ar gyllideb banc bwyd

Mae ficer o Sir y Fflint wedi addunedu byw ar gyllideb banc bwyd nes bod trafodaeth iawn ar y cynnydd yn y defnydd o fanciau bwyd ar draws y Deyrnas Unedig.

Mae’r Parch Stuart Elliott, Ficer Llanasa a Ffynnongroyw, yn cymryd rhan yn yr Her Banc Bwyd. Mae’n annog pobl i wario dim ond £30 bob tri diwrnod ar fwydo teulu o bedwar neu £14 bob tri diwrnod ar gyfer person sengl – gwerth bras parsel banc bwyd.

Mae Stuart yn gobeithio y bydd yr her yn codi ymwybyddiaeth o ddibyniaeth barhaol Prydain ar fanciau bwyd ac mae’n dymuno gweld y Llywodraeth yn cynnal dadl iawn ar y rhesymau am y cynnydd yn eu defnydd.

Dywedodd: “Dylai’r cynnydd mawr yn yr ychydig flynyddoedd diwethaf fod yn rhybudd. Er y dylid canmol gwaith y rhai sy’n cyfrannu ac yn dosbarthu parseli bwyd, y cwestiwn brys yw: yn union pam fod cynifer o bobl mewn cymaint o dlodi?

“Er bod unigolion a grwpiau yn cefnogi ei gilydd yn yr argyfwng hwn, yn aml gall gwleidyddion ymddangos fel petaent yn beio ei gilydd heb wneud fawr ddim.

“Mae’r Her Banc Bwyd yn gwahodd pobl i ymwneud gyda’r materion drwy brofi ychydig o anawsterau byw ar gyllideb dyn. Hyd yn oed gyda’r bwyd a roddir iddynt, mae llawer yn methu ei goginio oherwydd problemau gyda thanwydd yn ogystal â chyllid. Mae’n bryd canfod ateb i’r materion hyn.”

Gallwch ddarllen mwy am Her Banc Bwyd ar Facebook: www.facebook.com/FoodbankFast