Manylion cyswllt

Ceisio cysylltu â rhywun?

  • Defnyddiwch y cysylltyn hwn i ganfod manylion cyswllt clerigwyr…
  • Mae manylion cyswllt y chwe Swyddfa Esgobaethol yma…
  • Mae manylion cyswllt y chwe Chadeirlan yma…

Adrannau yn y Swyddfeydd Taleithiol

Manylion pellach am y swyddfeydd Taleithiol, neu defnyddiwch y cyfeiriadau e-bost hyn i gysylltu ag adrannau.

Ymholiadau am y wefan ac ymholiadau technegol: