YSGRIFENNYDD/GWEINYDDYDD YR ADRAN

Gyfreithiol

Cyflog £22,567 i £25,532 Gradd C

Mae’r Adran Gyfreithiol yn darparu cyngor a chymorth i grwpiau a sefydliadau eraill yn yr Eglwys yng Nghymru ar amrywiaeth eang o faterion.

Rydym yn chwilio am ysgrifennydd profiadol gyda gallu arbennig sy’n drefnus, yn meddu ar sgiliau prosesu geiriau o’r radd flaenaf ac yn gallu cyfathrebu ar bob lefel.

Gan weithio mewn tîm bach o staff proffesiynol mae’r swydd hon yn cynnig amrywiaeth ac yn cynnwys cyfrifoldebau ysgrifenyddol a gweinyddol.

Er mwyn darparu gwasanaeth effeithiol ac effeithiol bydd gofyn i chi weithio oriau swyddfa arferol sef 9-5.

Mae ffurflen gais a manylion pellach ar wefan yr Eglwys yng Nghymru; http://cym.eglwysyngnghymru.org.uk/work-with-us-welsh/

E-bost: clairedoonan@churchinwales.org.uk

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Gwener 15 Rhagfyr 2017 am hanner dydd. Cynhelir cyfweliadau ddydd Mercher 10 Ionawr 2018

Documents for this job:

Further details from:

Adran Adnoddau Dynol 
2 Sgwâr Callaghan 
Caerdydd 
CF10 5BT
Rhif ffôn symudol 029 2034 8200
Email address: clairedoonan@churchinwales.org.uk