TIWTOR PRESWYL A THIWTOR MEWN DIWINYDDIAETH

Crëwyd Athrofa Padarn Sant ar 1 Gorffennaf 2016 gan yr Eglwys yng Nghymru i wireddu gweledigaeth o ffurfiant a hyfforddiant eithriadol wedi’u seilio ar genhadu i holl bobl Duw ar ran yr Eglwys yng Nghymru.

Mae Athrofa Padarn Sant yn dymuno penodi:

Tiwtor Preswyl a Thiwtor mewn Diwinyddiaeth

Gradd E £31,474 – £35,610

Mae ffurfiant ymgeiswyr am y weinidogaeth drwyddedig – lleyg ac ordeiniedig, rhan-amser ac amser-llawn – yn rhan allweddol o’r Athrofa. Mae’r swydd hon wrth graidd ffurfiant ymgeiswyr amser-llawn am y weinidogaeth ordeiniedig, gan arwain y gymuned yn ei bywyd yng Nghanolfan Sant Mihangel yng Nghaerdydd ac yn ei addoli, a chan lywio ffurfiant yr ordinandiaid a’u profiad o’r weinidogaeth. Bydd deiliad y swydd yn rhan allweddol hefyd o dîm addysgu’r Athrofa, gan gyfrannu arbenigedd mewn Diwinyddiaeth Gristnogol, nid i’r ordinandiaid yn unig ond yn ehangach ar draws yr Eglwys. Ceir gofynion ynglŷn â phreswylfod a darperir llety.

Dylai’r ymgeisydd llwyddiannus:

  • fod yn offeiriad ordeiniedig yn yr eglwys Anglicanaidd sydd â phrofiad cyfredol o weinidogaeth yn yr Eglwys yng Nghymru.
  • feddu ar brofiad o rôl tiwtor mewn sefydliad preswyl sy’n ymwneud ag ordeinio.
  • feddu ar ddoethuriaeth mewn diwinyddiaeth.
  • fod â phrofiad o addysgu diwinyddiaeth yng nghyd-destun yr Eglwys ac yng nghyd-destun prifysgol.
  • fod â phrofiad o addysgu diwinyddiaeth ymarferol, myfyrio diwinyddol neu bynciau tebyg yng nghyd-destun yr Eglwys ac yng nghyd-destun prifysgol.
  • feddu ar ddealltwriaeth o’r materion sy’n wynebu’r Eglwys yng Nghymru, yn enwedig ynglŷn â’r weinidogaeth a galwedigaeth.

Mae rhagor o fanylion ar gael ar wefan yr Eglwys yng Nghymru

cym.eglwysyngnghymru.org.uk/work-with-us-welsh

Dylai pob cais gael ei gyflwyno drwy’r ebost erbyn 30 Mai 2017 i clairedoonan@churchinwales.org.uk

Cynhelir y cyfweliadau ddydd Iau 15 Mehefin 2017.

Documents for this job:

Further details from:

HR Department 
39 Cathedral Road 
Cardiff 
CF11 9XF
Rhif ffôn symudol 029 2034 8200
Email address: clairedoonan@churchinwales.org.uk