Tiwtor Athrofa Padarn Sant yn Esgobaeth Tyddewi

Athrofa Padarn Sant

Mae Athrofa Padarn Sant yn rhan annatod o’r Eglwys yng Nghymru sydd â gweledigaeth ar gyfer ffurfiant a hyfforddiant o safon, sy’n canolbwyntio yn benodol

ar genhadaeth holl bobl Duw

Yn dilyn penodiad Canon Dr Rhiannon Johnson yn Gyfarwyddwr Gweinidogaeth Tyddewi, rydym yn dymuno penodi:

Tiwtor Athrofa Padarn Sant yn Esgobaeth Tyddewi

Gradd E £32,324 – £36,572

Gwneir y penodiad o fewn pwynt yn y radd hon yn ddibynnol ar brofiad a sgiliau

Dyma gyfle gwych i wneud cyfraniad sylweddol i ffurfiant y genhedlaeth newydd o weinidogion yn yr Eglwys yng Nghymru, yn Esgobaeth Tyddewi

Fel tiwtor bydd gennych rôl allweddol yn ffurfiant a hyfforddiant ymgeiswyr o Esgobaeth Tyddewi ar gyfer y Weinidogaeth Drwyddedig, y weinidogaeth leyg ac wedi eu hordeinio. Mi fyddwch hefyd yn gyfrifol am gydlynu cyrsiau Diwinyddiaeth ar gyfer Bywyd o fewn yr esgobaeth. Wrth weithio fel rhan o dîm Padarn Sant, byddwch yn trefnu a chydlynu lleoliadau, celloedd ffurfiannol, grwpiau dysgu, rhoi cefnogaeth fugeiliol a bod yn ganolog i recriwtio.

Byddwch yn addysgu mewn maes arbenigol ar gyfer Padarn Sant i gyd. Yn ogystal byddwch â chyfrifoldeb penodol dros wait har draws y dalaith, ac yn cefnogi a chyfrannu at fywyd yr Eglwys drwy waith ymchwil, ysgrifennu a chyflwyno.

Dylai’r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar:

  • Dealltwriaeth drylwyr o natur ffurfiant Cristnogol
  • Profiad a gallu o drefnu digwyddiadau addysgu a hwyluso dysgu oedolion
  • Profiad sylweddol yn y weinidogaeth fel offeiriad
  • Y Gallu I ysbrydoli, annog a chael ymddiriedaeth eraill gan gynnwys ymgeiswyr a staff uwch o fewn yr Eglwys yng Nghymru

Mae’r Pennaeth yn croesawu galwadau ffôn gan ymgeiswyr posib iddynt gael fwy wybodaeth a chefndir amy swydd. I drefnu hyn cysylltwch ag Angharad Gaylard, Rheolwr Gwasanaethau Cymorth ar Angharad.gaylard@stpadarns.ac.uk neu 02920 838007

Cynhelir cyfweliadau Ddydd Mercher 14 Tachwedd yng Nghaerdydd

Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth ar wefan yr Eglwys yng Nghymru www.churchinwales.org.uk/work-with-us <http://www.churchinwales.org.uk/work-with-us>

Dylid anfon ffurflenni cais drwy ffurf e-bost erbyn canol dydd 5 Tachwedd at: hr@churchinwales.org.uk

Documents for this job:

Further details from:

HR Department 
2 Sgwar Callaghan 
Caerdydd 
CF10 5BT
Rhif ffôn symudol 029 2034 8200
Email address: hr@churchinwales.org.uk