Swyddogion Cadw Ty

Athrofa Padarn Sant, Caerdydd

2 swydd ar gael

 1 x 9 awr yr wythnos am 52 wythnos y flwyddyn (7.00am i 10.00am)

1 x 9 awr yr wythnos am 34 wythnos y flwyddyn (yn ystod tymor yr Athrofa’n unig) (1pm i 4pm)

Cyflog £8.54 yr awr

Mae Athrofa Padarn Sant yn chwilio am Swyddogion Cadw Tŷ profiadol, a fydd yn darparu safon uchel o wasanaethau glanhau a hylendid yn holl adeiladau’r Ganolfan. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn atebol i Reolwr Cyfleusterau’r Ganolfan Addysg ac yn gweithio o leiaf 9 awr yr wythnos. Yn ystod wythnosau prysurach (tua 15 wythnos o’r contract) bydd gofyn i chi weithio oriau ychwanegol i weithio wythnos waith hirach. Felly, byddai gofyn i’r ymgeiswyr llwyddiannus weithio hyd at gyfanswm o 15 awr yn ystod yr wythnosau hynny.

Rydym yn chwilio am unigolion sydd â gwybodaeth eang am ddulliau glanhau a chadw tŷ a phrofiad o weithio mewn lleoliad tebyg.

Fel Swyddogion Cadw Tŷ, sy’n gweithio mewn tîm cyfeillgar a chefnogol byddwch yn gwneud cyfraniad allweddol at sicrhau bod myfyrwyr sy’n astudio a byw yn ein Canolfan unigryw yn cael profiad ardderchog.

Mae manylion pellach a ffurflen gais ar gael yn http://cym.eglwysyngnghymru.org.uk/work-with-us-welsh/.

Anfonwch y ffurflenni cais at: E-bost: clairedoonan@churchinwales.org.uk

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Gwener 2 Mawrth 2018 am hanner dydd.

Cynhelir cyfweliadau ddydd Llun 12 Mawrth 2018.

Documents for this job:

Further details from:

Yr Adran Adnoddau Dynol 
Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 
2 Sgwar Callaghan 
Caerdydd 
CF10 5BT 

Rhif ffôn symudol 029 2034 8200
Email address: clairedoonan@churchinwales.org.uk