SWYDDOG EIDDO

SWYDDOG EIDDO (DWY SWYDD)

GRADD D £27,445 – £31,052

Rydym ni’n chwilio am ddau unigolyn arbennig ar gyfer dwy swydd a grëwyd yn unswydd i reoli dyfodol ein heglwysi sydd wedi cau ledled Cymru. Yn fras, bydd y naill yn y Gogledd a’r llall yn y De, a byddwch yn gweithio o gartref ac yn teithio’n helaeth ledled eich rhanbarth.

Byddwch yn gyfrifol am reoli eglwysi wedi cau gan gynnwys gwaith trwsio a chynnal a chadw, a datblygu dyfodol newydd cyffrous i’r adeiladau hyn.

Yn ogystal â phrofiad ymarferol a phrawf o reoli a chynnal portffolio amrywiol a helaeth o adeiladau, bydd angen i chi fod yn llawn ysgogiad, brwdfrydedd a dychymyg. Byddwch yn gofalu am adeiladau hynod ac yn gweithio gyda chynulleidfaoedd a chymunedau lleol, felly mae sgiliau rhyngbersonol eithriadol yn hanfodol.

Am hynny, cewch amodau gwaith rhagorol a chyflog cystadleuol, cynllun pensiwn cyfrannol a lwfans defnyddiwr car hanfodol.

Cewch ffurflen gais a manylion pellach ar wefan yr Eglwys yng Nghymru:-

www.eglwysyngnghymru.org.uk/work-with-us-welsh/

Anfonwch eich cais at hr@churchinwales.org.uk

Cynhelir cyfweliadau ddydd Mawrth 25 Medi 2018 yng Nghaerdydd.

Documents for this job:

Further details from:

HR Department 
2 Sgwar Callaghan 
Caerdydd 
CF10 5BT
Rhif ffôn symudol 029 2034 8200
Email address: hr@churchinwales.org.uk