Rheolwr Gwasanaethau Cymorth Dros Dro

Athrofa Padarn Sant

Athrofa Padarn Sant

£27,445/ y flwyddyn

Dros Gyfnod Mamolaeth (Hyd at 10 mis)

Mae cyfle i ymuno â thîm Athrofa Padarn Sant gan fod un o’r aelodau yn mynd ar absenoldeb mamolaeth. Byddwch yn defnyddio’ch sgiliau a’ch profiad trefnu, gweinyddu a goruchwylio i gynorthwyo’r Pennaeth, ac yn sicrhau bod gweithgareddau’r Athrofa’n cael eu cefnogi gan y tîm gweinyddol. Byddwch yn cyfrannu at weithredu strategaeth gyfathrebu Athrofa Padarn Sant hefyd.

Dylech feddu ar brofiad o waith cynorthwyydd personol/goruchwylio, sgiliau pobl, gweinyddol a threfnu rhagorol, a’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg, i gynorthwyo’r Pennaeth i gryfhau hunaniaeth Gymreig Athrofa Padarn Sant.

Byddai profiad o weithio mewn amgylchedd hyfforddi yn fanteisiol ynghyd â gwybodaeth am yr Eglwys yng Nghymru a’i strwythurau.

Mae ffurflen gais a rhagor o fanylion ar gael ar wefan yr Eglwys yng Nghymru:-

https://cym.eglwysyngnghymru.org.uk/work-with-us-welsh/

 

Gellir cyflwyno ceisiadau ar e-bost i hr@churchinwales.org.uk

Dyddiad Cau – dydd Gwener 4 Mai 2018 am hanner dydd

Dyddiad Cyfweliad – dydd Iau 10 Mai 2018

Documents for this job:

Further details from:

Adran Adnoddau Dynol 
Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 
2 Sgwâr Callaghan 
Caerdydd 
CF10 5BT 

Rhif ffôn symudol 029 2034 8200
Email address: hr@churchinwales.org.uk