Rheolwr Diogelu

Yr Eglwys yng Nghymru

Rheolwr Diogelu
£49,962 – £56,528

Mae’r Eglwys yng Nghymru, gyda’i 1,291 o fannau addoli ledled Cymru, wedi ymrwymo i fod yn lle diogel ar gyfer pobl o bob math, gan gynnwys plant, pobl ifanc ac oedolion mewn perygl. Bydd y Rheolwr Diogelu yn darparu cyngor lefel uchel ar faterion diogelu ar gyfer esgobion, clerigion, gweithwyr cyflogedig a phobl yr Eglwys yng Nghymru. Bydd deilydd y swydd yn arwain tîm o weithwyr diogelu proffesiynol, gan sicrhau ein bod yn Eglwys Ddiogel a bod ein polisïau, ein gweithdrefnau, ein harferion a chynnwys ein hyfforddiant yn enghreifftiau o ymarfer da.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn weithiwr diogelu proffesiynol profiadol ac yn gynghorydd gwybodus y gellir ymddiried ynddo. Bydd yn gallu cyfrannu at drafodaethau gwaith achos cymhleth o fewn yr eglwys a gyda phartneriaid mewn sefydliadau eraill gan gynnwys asiantaethau statudol, gan feithrin diwylliant o welliant parhaus. Bydd deilydd y swydd yn gweithio yn ein swyddfa yng Nghaerdydd ond yn teithio ledled Cymru, a bydd angen gweithio oriau gwaith hyblyg.

Mae ffurflen gais a manylion eraill ar gael ar wefan yr Eglwys yng Nghymru: –

Gweithio gyda ni

Ar ôl cwblhau’r ffurflen gais, dylech ei hanfon i hr@churchinwales.org.uk

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Mercher 1 Mai 2019 am hanner dydd

Dyddiadau cyfweliad cyntaf: Dydd Mercher 15 Mai 2019

Dyddiadau cyfweliad terfynol: Dydd Mawrth 21 May 2019

Documents for this job:

Further details from:

HR Department 
2 Sgwar Callaghan 
Caerdydd 
CF10 5BT
Rhif ffôn symudol 029 2034 8200
Email address: hr@churchinwales.org.uk