Partner Busnes Adnoddau Dynol

Mae recriwtio Partner Busnes Adnoddau Dynol yn cael ei wneud ar ran yr Eglwys yng Nghymru gan Reed Recriwtio Arbenigol. Os hoffech wneud cais am y rôl hon neu gael trafodaeth anffurfiol am y rôl, cysylltwch â Ceri yn Reed HR ar 02920 386517 neu ceri.james@reedglobal.com.

Dylai cyflenwyr trydydd parti fod yn ymwybodol y bydd unrhyw CV a anfonir yn uniongyrchol at Eglwys Cymru yn cael ei hanfon ymlaen at Recriwtio Arbenigol Reed. Fel arall, gallwch wneud cais ar unwaith ar gyfer y rôl trwy’r ddolen ar y dudalen hon.https://www.reed.co.uk/jobs/hr-business-partner/34415459?source=searchResults#/jobs/hr-business-partner-jobs-in-cardiff?salaryfrom=34000&salaryto=42000

Documents for this job:

Further details from:

Ceri James 
Reed HR
Rhif ffôn symudol 029 2038 6517
Email address: ceri.james@reedglobal.com