PARAGYFREITHIWR

Cyflog £23,176 – £26,221

Rydym yn chwilio am unigolyn cymwysedig i ddarparu cymorth paragyfreithiol yn ein Hadran Gyfreithiol.

Dylech fod â gradd yn y gyfraith gyda diddordeb mewn cyfraith Tir ac Eiddo a bydd gennych sgiliau ymchwil rhagorol a gallu gwych i roi sylw i fanylder. Byddwch yn gallu meddwl yn greadigol er mwyn dod o hyd i atebion i broblemau cymhleth, ac yn gallu meithrin cysylltiadau mewnol ac allanol cryf gan mai eich prif swyddogaeth fydd ymchwilio i wreiddyn teitlau gwreiddiol yr holl eiddo sydd ym meddiant yr elusen fawr hon.

Byddwch yn gweithio mewn swyddfa cynllun agored yng nghanol Caerdydd. Rydym yn cynnig pecyn cyflog cystadleuol, wythnos waith 35 awr, cyfleoedd gweithio hyblyg, a 25 diwrnod o wyliau sy’n codi i 30 diwrnod y flwyddyn, a chynllun pensiwn atyniadol â chyfraniadau wedi’u diffinio.

Mae ffurflen gais a rhagor o fanylion ar gael ar wefan yr Eglwys yng Nghymru:-

https://cym.eglwysyngnghymru.org.uk/work-with-us-welsh/

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Llun 12 Mawrth 2018 am hanner dydd.

Cynhelir cyfweliadau ddydd Mercher 21 Mawrth 2018.

Documents for this job:

Further details from:

HR Department 
2 Callaghan Square 
Cardiff 
CF10 5BT
Rhif ffôn symudol 029 2034 8200
Email address: clairedoonan@churchinwales.org.uk