Swyddog Adnoddau Cenhadu

4 blynedd  •  Swyddi Swyddfa

Mae Bwrdd Cyllid Esgobaeth Tyddewi yn dymuno penodi i’r Swydd Esgobaethol allweddol hon, fel rhan o’n strategaeth ‘Meithrin Gobaith’, berson a fydd yn barod i:

  • Annog pobl a phlwyfi i sylweddoli a chyflawni eu cenhadaeth, gan ddefnyddio’r adnoddau oll sydd wrth law.
  • Meithrin y ddealltwriaeth fod stiwardiaeth yn rhan amlwg o daith y Cristion, a hynny’n seiliedig ar ddiwinyddiaeth gadarn ynglŷn â chyfrannu Cristionogol.
  • Annog pobl a phlwyfi i roi o’u hamser, eu harian a’u hadnoddau, mewn ysbryd Cristionogol.

Mae hon yn swydd lawn-amser am 4 blynedd, fel man cychwyn.

Cyflog:  £ 24,768 to £27,340

Ceir manylion a ffurflen gais gan:  diocese.stdavids@churchinwales.org.uk neu 01267 236145

Os am air ymlaen llaw, cysyllter â’r Cyfarwyddydd Cenhadu Esgobaethol, Yr Hyb Ddr William Strange: archdeacon.cardigan@churchinwales.org.uk neu 01570 422385

Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau: Dydd Gwener,  27 Ionawr 2017

Cynhelir Cyfweliadau ar : Dydd Mawrth, 21 Chwefror 2017

 

Documents for this job: