Hyfforddwr Diogelu Arweiniol Llawn Amser

Athrofa Padarn Sant

Mae Athrofa Padarn Sant yn rhan annatod o’r Eglwys yng Nghymru a chanddi weledigaeth o ffurfiant a hyfforddiant eithriadol wedi’u seilio ar genhadu i holl bobl Duw.

Rydym yn awyddus i benodi              Hyfforddwr Diogelu Arweiniol Llawn Amser

Gradd D £28,104 – £31,797 (De Cymru)

Bydd yr Hyfforddwr Diogelu Arweiniol yn gwneud cyfraniad sylweddol at ddiogelu yn yr Eglwys yng Nghymru trwy ddarparu hyfforddiant diogelu rhagorol ac arwain y broses o ddatblygu hyfforddiant priodol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio gyda chydweithwyr fel rhan o dîm Padarn Sant i helpu i ddarparu profiad dysgu rhagorol sy’n sicrhau bod pobl yn deall polisi diogelu’r Eglwys yng Nghymru a sut i’w roi ar waith.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus y canlynol:

  • Dealltwriaeth o faterion diogelu mewn sefydliad gwirfoddolwyr/ cymunedol.
  • Profiad a gallu ym maes trefnu a hwyluso addysg oedolion.
  • Profiad ym maes datblygu deunyddiau hyfforddi.
  • Y gallu i weithio yn annibynnol ac yn hyblyg, gan gynnwys teithio ledled Cymru a gweithio gyda’r nos / ar y penwythnos.
  • Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus fod â’i drafnidiaeth ei hun.

Mae Tiwtor Padarn Sant ar gyfer Llandaf a Hyfforddiant Diogelu yn hapus iawn i gael sgwrs anffurfiol dros y ffôn gyda darpar ymgeiswyr. I drefnu hyn, cysylltwch â:

Veronica Cottam yn Veronica.cottam@stpadarns.ac.uk; 029 2083 8005.

Cynhelir cyfweliadau dros ddau ddiwrnod ar 6 a 7 Chwefror 2019 yng Nghaerdydd.

Mae rhagor o fanylion ar gael ar wefan yr Eglwys yng Nghymru https://cym.eglwysyngnghymru.org.uk/work-with-us-welsh/

I ymgeisio am y swydd, e-bostiwch hr@churchinwales.org.uk erbyn dydd Llun 28 Ionawr 2019 am hanner dydd.

Documents for this job:

Further details from:

HR Department 
2 Sgwar Callaghan 
Caerdydd 
CF10 5BT
Rhif ffôn symudol 029 2034 8200
Email address: hr@churchinwales.org.uk