Gweinyddydd Rhwydwaith ac Ar-lein

Gradd E £31,474 – £35,610

Byddwch yn gyfrifol am reoli, cynnal a sicrhau’r defnydd gorau o rwydwaith yr Eglwys yng Nghymru. Mae’r rhwydwaith yn cynnwys elfennau LAN a WAN ac yn gwasanaethu 200 o ddefnyddwyr mewn pymtheg swyddfa ledled Cymru.

Byddwch wedi’ch addysgu i lefel gradd, mewn pwnc TG, Gwyddoniaeth neu Fathemateg yn ddelfrydol. Byddwch yn ddylunydd rhwydwaith galluog gyda sgiliau mewn technegau diagnostig, ffurfweddu llwybryddion a switsys. Yn ddelfrydol, bydd gennych gymwysterau CCNA neu MCNA neu byddwch yn gweithio tuag atynt. Dylai bod gennych brofiad o weithio gyda systemau rhwydwaith cymhleth, Windows yn ddelfrydol, arbenigedd mewn meddalwedd diogelwch, dealltwriaeth o ddarpariaeth cwmwl a dealltwriaeth fanwl o raglenni Microsoft Office, ac Office 365 yn ddelfrydol.

Byddai profiad o gynnal a rheoli gwefannau a bod yn gyfarwydd â phlatfform Gwasanaethau Gwe Amazon yn fonws.

Bydd gennych sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig rhagorol gyda’r gallu i nodi gofynion technegol i gontractwyr a chyflenwyr. Byddai profiad o ymdrin â phobl ar bob lefel ledled sefydliad a’r gallu i deilwra’ch arddull cyfathrebu i weddu i’r gynulleidfa yn fantais sylweddol.

Dyma gyfle rhagorol i ymuno â sefydliad mawr ei barch sy’n cynnig cyflog a buddion cystadleuol yn ogystal â gwaith diddorol ac amrywiol.

Mae ffurflen gais a manylion pellach ar wefan yr Eglwys yng Nghymru:

http://cym.eglwysyngnghymru.org.uk/work-with-us-welsh/

Cynhelir y cyfweliadau ddydd Mercher 14 Mehefin 2017.

Documents for this job:

Further details from:

HR Department 
39 Cathedral Road 
Cardiff 
CF11 9XF
Rhif ffôn symudol 029 2034 8200
Email address: clairedoonan@churchinwales.org.uk