Derbynnydd Canolfan

Cyflog: £15,440-£17,469

35 awr yr wythnos

Mae Canolfan Mihangel Sant yn chwilio am Dderbynnydd i weithio ar ddesg y Dderbynfa o ddydd i ddydd, ateb galwadau’r switsfwrdd a chyflawni dyletswyddau blaen swyddfa. Mae’r swydd yn cynnwys amrywiaeth eang o dasgau ariannol a gweinyddol mwy cyffredinol sy’n cefnogi’r busnes cynadleddau a lletygarwch. Byddwch yn gweithio yn ystod yr wythnos yn bennaf ond efallai y bydd gofyn i chi weithio ambell fin nos a phenwythnos o bryd i’w gilydd.

Byddwch yn unigolyn trefnus, sy’n gallu ysgogi’ch hun a bydd gennych sgiliau cyfathrebu, gweinyddu, TG a gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol.

Mae rhagor o fanylion a ffurflen gais yn http://cym.eglwysyngnghymru.org.uk/work-with-us-welsh/.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Gwener 2 Mehefin 2017 am hanner dydd.

Cynhelir y cyfweliadau ddydd Mawrth 13 Mehefin 2017.

Documents for this job:

Further details from:

HR Department 
39 Cathedral Road 
Cardiff 
CF11 9XF
Rhif ffôn symudol 029 2034 8200
Email address: clairedoonan@churchinwales.org.uk