Cynorthwyydd Personol i Esgob Llandaf

Cynorthwyydd Personol i Esgob Llandaf

Cyflog £23,732 – £26,851

Rydym ni’n chwilio am Gynorthwyydd Personol profiadol. Lleolir y swydd yn Llandaf, Caerdydd, a bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd gynorthwyo i drefnu a darparu dyletswyddau gweinyddol ac ysgrifenyddol cyffredinol sy’n gysylltiedig â’r swydd brysur, amrywiol a sensitif hon, gan gefnogi gwaith yr Esgob a’i swyddogaeth.

Bydd gennych sgiliau TG a sgiliau trefnu ardderchog. Byddwch yn gyfathrebwr hyderus a byddwch yn gallu ymdrin â phob mater mewn ffordd ddoeth a chyfrinachol.

Er nad yw gwybodaeth weithredol am yr Eglwys yng Nghymru a’i strwythur yn orfodol, byddai hynny’n fanteisiol.

Cynhelir y cyfweliadau rownd gyntaf ar gyfer y swydd hon ddydd Gwener 29 Mawrth 2019.

Bydd cyfweliadau’r ail rownd ar gyfer y swydd hon yn cael eu cynnal naill ai ddydd Mawrth 2 neu ddydd Mercher 3 Ebrill 2019.

Mae ffurflen gais a manylion pellach ar gael ar wefan yr Eglwys yng Nghymru:-

https://cym.eglwysyngnghymru.org.uk/work-with-us-welsh/

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Sul 24 Mawrth 2019.

Documents for this job:

Further details from:

2 Sgwar Callaghan 
Caerdydd 
CF10 5BT 

Rhif ffôn symudol 029 2034 8200
Email address: hr@churchinwales.org.uk