Cynorthwyydd Personol Esgob Llandaf

Cyflog £23,176 – £26,221

Rydym yn chwilio am gynorthwyydd personol profiadol â chefndir o weithio mewn swydd debyg mewn sefydliad amlwg. Gan weithio yn Llandaf, Caerdydd, bydd angen i chi roi help llaw i drefnu a chyflawni dyletswyddau gweinyddol ac ysgrifenyddol cynhwysfawr yn y swydd brysur, amrywiol a sensitif hon, gan gefnogi gwaith yr Esgob a’i swyddfa.

Byddwch yn gallu arddangos sgiliau trefnu a TG heb eu hail. Byddwch yn gallu cyfathrebu’n hyderus a thrin pob mater yn gwbl gyfrinachol.

Er nad yw’n hanfodol, byddai gwybodaeth ymarferol am yr Eglwys yng Nghymru a’i strwythur o fantais.

Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd hon ddydd Mawrth 3 Gorffennaf 2018.

Mae ffurflen gais a manylion pellach ar gael ar wefan yr Eglwys yng Nghymru:-

https://cym.eglwysyngnghymru.org.uk/work-with-us-welsh/

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Llun 18 Mehefin 2018 am hanner dydd.

Documents for this job:

Further details from:

HR Department 
2 Sgwar Callaghan 
Caerdydd 
CF10 5BT
Rhif ffôn symudol 029 2034 8200
Email address: hr@churchinwales.org.uk