Cynorthwyydd Gwasanaethau Cymorth Rhan-amser

Mae Athrofa Padarn Sant yn rhan o’r Eglwys yng Nghymru, gan gefnogi’r Eglwys mewn ffurfiant a hyfforddiant ledled Cymru.

Cynorthwyydd Gwasanaethau Cymorth Rhan-amser
20 awr yr wythnos, Gradd B (£19,985 – £22,611 pro rata)

Mae Athrofa Padarn Sant yn chwilio am unigolyn effeithlon, cyfeillgar i ymuno â’r Tîm Gwasanaethau Cymorth i roi cymorth gweinyddol i raglenni’r Athrofa, ac i gyfrannu at y prosesau gweinyddol cyffredinol. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus agwedd gadarnhaol o “fwrw iddi”, bydd yn mynd ati i helpu aelodau eraill o’r staff a’r myfyrwyr, ac yn mwynhau gweithio fel rhan o dîm mewn amgylchedd prysur. Rhaid wrth sgiliau da mewn cyfathrebu, TG, rheoli amser, trefnu a datrys problemau. Lleolir y swydd yn Llandaf, ac yn achlysurol byddwch yn teithio o amgylch y Dalaith, ac yn gweithio gyda’rnos ac ar y penwythnos.

Mae ffurflen gais a rhagor o fanylion ar gael ar wefan yr Eglwys yng Nghymru:-
www.churchinwales.org.uk/work-with-us
Ar ôl eu llenwi, anfonwch eich ceisiadau at hr@churchinwales.org.uk
Dyddiad cau: canol dydd ar 18 Mawrth 2019
Dyddiad y cyfweliadau: 4 Ebrill 2019

Documents for this job:

Further details from:

HR Department 
2 Sqwar Callaghan 
Caerdydd 
CF10 5BT
Rhif ffôn symudol 029 2034 8200
Email address: hr@churchinwales.org.uk