CYNORTHWYYDD CYFREITHIOL

Penodiad Tymor Sefydlog 12 mis

Cyflog £15,440 – £17,469

Mae Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru yn gorff corfforaethol sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd. Mae’n darparu amrywiaeth o wasanaethau, yn cynnwys rheoli buddsoddiadau ac eiddo sy’n werth dros £600 miliwn, i gefnogi cenhadaeth a gweinidogaeth yr Eglwys yng Nghymru.

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Cyfreithiol i helpu’r Pennaeth Adran i ddarparu cymorth paragyfreithiol ar gyfer ymchwilio i deitlau gwreiddiol holl eiddo Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru.

Dylech fod â gradd yn y gyfraith gyda diddordeb mewn cyfraith Tir ac Eiddo a bydd gennych sgiliau ymchwil rhagorol a gallu i roi sylw i fanylder, i feddwl yn greadigol er mwyn dod o hyd i atebion i broblemau cymhleth, a’r gallu i feithrin cysylltiadau mewnol ac allanol cryf.

Mae ffurflen gais a manylion pellach ar wefan yr Eglwys yng Nghymru http://cym.eglwysyngnghymru.org.uk/work-with-us-welsh/

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Gwener 2 Mehefin 2017 am hanner dydd.

Cynhelir cyfweliadau ddydd Gwener 16 Mehefin 2017

Documents for this job:

Further details from:

HR Department 
39 Cathedral Road 
Cardiff 
CF11 9XF
Rhif ffôn symudol 029 2034 8200
Email address: clairedoonan@churchinwales.org.uk