Cynorthwyydd Arlwyo

Canolfan Mihangel Sant

Cynorthwyydd Arlwyo

(1 x Rhan-amser a Gwaith dros dro)

Canolfan Mihangel Sant, Caerdydd

Cyflog £8.42 yr awr

25 awr yr wythnos

Mae Canolfan Mihangel Sant yn awyddus i recriwtio Cynorthwyydd Arlwyo aml sgiliau a fydd yn atebol i’r Goruchwylydd Arlwyo. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio ar y safle am 25 awr yr wythnos fel arfer, yn unol â phatrwm shifftiau amrywiol mewn lleoliad Canolfan Addysg a Chynadledda. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus amrywiaeth eang o sgiliau coginio a pharatoi bwyd cyffredinol a phrofiad blaenorol o waith tebyg. Mae’r swydd Cynorthwyydd Arlwyo yn un amrywiol a heriol, ac mae pob diwrnod gwaith yn wahanol. Fel Cynorthwyydd Arlwyo yn gweithio fel rhan o dîm cyfeillgar a chefnogol, byddwch yn gwneud cyfraniad allweddol at sicrhau bod myfyrwyr a chynrychiolwyr sy’n astudio ac yn byw yn ein Canolfan unigryw yn cael profiad gwych.

I gael rhagor o wybodaeth a ffurflen gais, ewch i http://cym.eglwysyngnghymru.org.uk/work-with-us-welsh/ neu ffoniwch 029 2034 8200 i ofyn am ffurflen gais.

Anfonwch eich ffurflen wedi’i chwblhau i:-

Yr Adran Adnoddau Dynol

Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru

39 Heol y Gadeirlan

Caerdydd

CF11 9XF

Neu e-bostiwch clairedoonan@churchinwales.org.uk

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Gwener 17 Mawrth 2017 am hanner dydd.

Documents for this job:

Further details from:

HR Department 
39 Cathedral Road 
Cardiff 
CF11 9XF
Rhif ffôn symudol 029 2034 8200
Email address: clairedoonan@churchinwales.org.uk