Cynorthwyydd Arlwyo

Athrofa Padarn Sant, Caerdydd

2 swydd ar gael – Yn ystod tymor yr Athrofa’n unig

1x 14.5 awr yr wythnos am 36 wythnos y flwyddyn

1 x 17 awr yr wythnos am 36 wythnos y flwyddyn

Cyflog £8.54 yr awr

Mae Athrofa Padarn Sant yn chwilio am Gynorthwywyr Arlwyo aml-sgiliau, a fydd yn atebol i’r Goruchwyliwr Arlwyo. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio ar batrwm o shifftiau amrywiol (h.y. bore/prynhawn/min nos) mewn Canolfan Addysg. Rydym yn chwilio am unigolion ag amrywiaeth eang o sgiliau coginio, paratoi bwyd a glanhau cegin sydd â phrofiad blaenorol mewn swydd debyg a Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd. Yn ystod wythnosau prysurach (tua 15 wythnos o’r contract) bydd gofyn i chi weithio oriau ychwanegol a gwneud wythnos waith hirach. Felly, byddai gofyn i’r ymgeiswyr llwyddiannus weithio hyd at gyfanswm o 25 awr yn ystod yr wythnosau hynny.

Fel Cynorthwyydd Arlwyo, sy’n gweithio mewn tîm cyfeillgar a chefnogol byddwch yn gwneud cyfraniad allweddol at sicrhau bod myfyrwyr sy’n astudio a byw yn ein Canolfan unigryw yn cael profiad ardderchog.

Mae manylion pellach a ffurflen gais ar gael yn http://cym.eglwysyngnghymru.org.uk/work-with-us-welsh/.

Anfonwch y ffurflenni cais at: clairedoonan@churchinwales.org.uk

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Gwener 2 Mawrth 2018 am hanner dydd.

Cynhelir cyfweliadau ddydd Llun 19 Mawrth 2018.

Documents for this job:

Further details from:

Yr Adran Adnoddau Dynol 
Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 
2 Sgwar Callaghan 
Caerdydd 
CF10 5BT 

Rhif ffôn symudol 029 2034 8200
Email address: clairedoonan@churchinwales.org.uk