Cynorthwyydd Addysgu Ôl-raddedig

Athrofa Padarn Sant

Tymor Penodedig am y cyfnod sy’n weddill yn y flwyddyn acdemaidd 2018-2019

£24,933 / y flwyddyn-pro rata (£13.79 / awr)

Mae Athrofa Padarn Sant yn gwahodd ceisiadau gan ymgeiswyr sydd â chymwysterau addas ar gyfer swydd Cynorthwyydd Addysgol Ôl-raddedig, 2018-19. Bydd y Cynorthwywyr yn gyfrifol am y gwaith marcio cyntaf ar 100-160 o aseiniadau o 2000-3000 o eiriau’r un, a chânt eu talu fesul aseiniad. Bydd gwaith yn cael eu dethol yn ddibynnol ar arbenigedd penodol deilydd y swydd.

Dylai’r gwaith marcio gael ei gwblhau o fewn 15 diwrnod gwaith ar ôl i’r aseiniadau cael eu cyflwyno, yn ystod y tymor. Yn dilyn hyn dylai adroddiad ysgrifenedig y marciwr gael ei lunio. Gweler isod y dyddiadau cyflwyno aseiniadau i fyfyrwyr:

  • 8 Ebrill 2019
  • 8 Gorffennaf 2019

Mae’r gwaith marcio’n cael ei gyflawni ar-lein, ac yn ystod cyfnod y contract bydd y Cynorthwyydd yn aelod o staff tiwtoraidd Athrofa Padarn Sant. Bydd hynny’n golygu dod i gyfarfod o’r staff tiwtoraidd i roi adborth ar berfformiad y myfyrwyr.

Bydd yr oriau gwaith yn cael ei bennu yn ôl angen y gwasanaeth. Bydd disgwyl i Gynorthwywyr Addysg Ôl-raddedig fod ar gael i weithio pan fo’r Athrofa angen i’r gwaith cael ei gyflawni.

Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth ar wefan yr Eglwys yng Nghymru

www.churchinwales.org.uk/work-with-us

Dylai bob cais cael ei gyflwyno drwy e-bost erbyn canol dydd, Dydd Gwener 22 Chwefror 2019. Danfoner at:

hr@churchinwales.org.uk

Am fwy o wybodaeth ynghylch y swydd cysylltwch â Richard Hainsworth, Arweinydd y Rhaglen ar:
richard.hainsworth@stpadarns.ac.uk

Dyddiad cau 22 Chwefror 2019

Documents for this job:

Further details from:

HR Department 
2 Sgwar Callaghan 
Caerdydd 
CF10 5BT
Rhif ffôn symudol 029 2034 8200
Email address: hr@churchinwales.org.uk