Cynorthwy-ydd Gweithredol

Ysgrifennydd Taleithiol

Gradd D – Cyflog £28,104 – £31,797

Dyma gyfle i ddefnyddio eich sgiliau trefnu ac ymchwil ardderchog i roi cefnogaeth i’r Ysgrifennydd Taleithiol, sef yr uwch swyddog lleyg yn yr Eglwys yng Nghymru.

Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y rôl hon, dylech fod wedi’ch addysgu hyd at lefel gradd neu gyfatebol neu feddu ar brofiad perthnasol o drafod dogfennau hir a chymhleth ac o dynnu sylw at bwyntiau a dadleuon allweddol, yn ogystal â chyflawni dyletswyddau rheoli dyddiadur a gweinyddol.

Rhaid i chi feddu ar sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Mae’r gallu i weithio i ffwrdd o’r brif ganolfan yng Nghaerdydd o dro i dro yn un o ofynion y rôl.

Byddai gwybodaeth am yr Eglwys yng Nghymru a’i strwythurau yn fantais, yn ogystal â’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg.

Mae ffurflen gais a manylion pellach ar gael ar wefan yr Eglwys yng Nghymru : –

https://cym.eglwysyngnghymru.org.uk/work-with-us-welsh/

Gellir cyflwyno ceisiadau drwy e-bost i hr@churchinwales.org.uk

Dyddiad Cau – hanner dydd, dydd Gwener 21 Mehefin 2019

Dyddiad Cyfweliad – Dydd Mercher 10 Gorffennaf 2019

Documents for this job:

Further details from:

Adran Adnoddau Dynol 
2 Sgwar Callaghan 
Caerdydd 
CF10 5BT
Rhif ffôn symudol 029 2034 8200
Email address: hr@churchinwales.org.uk