Cydlynydd Dysgu Gydol Oes

Athrofa Padarn Sant

Athrofa Padarn Sant – Caerdydd

Gradd D £27,445 – £31,052

34.75 awr yr wythnos

Mae Athrofa Padarn Sant yn rhan o’r Eglwys yng Nghymru, ac yn cefnogi’r Eglwys â ffurfiant a hyfforddiant ledled Cymru. Mae’r datblygiadau sydd ar y gweill yng ngwaith yr Athrofa wedi arwain at greu’r swydd gyffrous newydd hon. Bydd y Cydlynydd Dysgu Gydol Oes yn rheoli’r gwaith dydd i ddydd o gynnal gweithgareddau Athrofa Padarn Sant ledled Cymru sy’n cynorthwyo clerigwyr a lleygwyr i ddatblygu’n barhaus. Bydd hon yn swydd amrywiol a diddorol, a cheir cyfle i wneud impact sylweddol ar hyfforddiant yn yr Eglwys yng Nghymru. Bydd y person delfrydol yn drefnus gyda chefndir mewn hyfforddi ac yn meddu ar sgiliau i sicrhau ansawdd rhagorol. Lleolir y swydd yn Llandaf, ond bydd rhywfaint o deithio o gwmpas y Dalaith, a gwaith ar y penwythnos yn achlysurol.

Mae ffurflen gais a rhagor o fanylion ar gael ar wefan yr Eglwys yng Nghymru:-

www.churchinwales.org.uk/work-with-us

Ar ôl eu llenwi, anfonwch eich ceisiadau at hr@churchinwales.org.uk

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw canol dydd, dydd Gwener 28 Medi 2018.

Cynhelir y cyfweliadau ddydd Mawrth 9 Hydref 2018.

Documents for this job:

Further details from:

HR  
2 Sgwar Callaghan 
Caerdydd 
CF10 5BT
Rhif ffôn symudol 029 2034 8200
Email address: hr@churchinwales.org.uk