AROLYGYDD ESGOBAETH

GRADD G £42,692-£48,302

Rydym yn chwilio am Syrfëwr Adeiladau Siartredig neu unigolyn cymwys tebyg gyda phrofiad ymarferol o reoli a chynnal portffolio eiddo preswyl amrywiol ac eang.

Byddwch yn gweithio yn Swyddfa’r Esgobaeth sydd ar Stryd Fawr, Llanelwy gan weithio’n bennaf ar draws siroedd y gogledd-ddwyrain. Bydd gennych wybodaeth drylwyr am:

  • Adeiladwaith adeiladau.
  • Cynnal eiddo preswyl, hen a modern.
  • Rheoli eiddo.
  • A bydd gennych sgiliau ariannol da, yn enwedig ym maes rheoli adeiladau.

Yn ogystal â sgiliau rhyngbersonol rhagorol byddwch wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth cymorth adeiladu proffesiynol wrth reoli’n portffolio amrywiol o bersondai. Yn gyfnewid am hyn, byddwch yn cael amodau gwaith rhagorol gyda chyflog cystadleuol, cynllun pensiwn cyfrannol a lwfans defnyddiwr car hanfodol.

Mae ffurflen gais a rhagor o fanylion ar gael ar wefan yr Eglwys yng Nghymru:-

http://cym.eglwysyngnghymru.org.uk/work-with-us-welsh/

Anfonwch eich ceisiadau at clairedoonan@churchinwales.org.uk

Y dyddiad car ar gyfer derbyn ceisiadau yw 31.01.18 am hanner dydd

Documents for this job:

Further details from:

The HR Department 
2 Callaghan Square 
Cardiff 
CF10 5BT
Rhif ffôn symudol 029 2034 8200
Email address: clairedoonan@churchinwales.org.uk