Grawys

Dilynwch y Grawys

Mae pobl o bob rhan o Gymru’n cael gwahoddiad i archwilio’u ffydd a dyfnhau eu hysbrydolrwydd mewn cwrs newydd ar gyfer yr wythnosau’n arwain at y Pasg.

Haelioni ac etifeddiaeth yw themâu’r cwrs Grawys, y cyntaf o’i fath, fe gredir, i gael ei gynhyrchu gan yr Eglwys yng Nghymru, a chwrs sy’n cael sêl bendith Archesgob Cymru.

Cynlluniwyd y cwrs ar gyfer ei ddilyn gan grwpiau mewn eglwysi neu gan unigolion yn eu cartrefi. Mae’n eu harwain trwy ddarlleniadau o’r Beibl, myfyrdodau a gweddi, gan eu hannog i rannu eu straeon a meddyliau am haelioni ac etifeddiaeth mewn perthynas â phwnc gwahanol bob wythnos. Ymhlith y pynciau mae’r amgylchedd, yr economi, cyfiawnder a heddwch, agwedd agored at eraill, a chymdogaeth.

Mae’r cwrs yn dechrau ar ddydd Mercher y Lludw – 6 Mawrth – dechrau’r Grawys, a bydd yn parhau gydol chwe wythnos y Grawys hyd at Wythnos y Pasg ac ymlaen i Sul y Pasg. Mae modd ei ddilyn y tu hwnt i’r Pasg gyda myfyrdodau ar ddwy adeg allweddol arall yn y flwyddyn Gristnogol, sef Dydd Iau Dyrchafael (30 Mai) a’r Pentecost (9 Mehefin).

Dywed yr Archesgob, John Davies, “Mae’r Grawys yn adeg bwysig iawn yn y flwyddyn Gristnogol, gan roi cyfle i ni ganolbwyntio ar ein ffydd a’i ddyfnhau wrth i ni baratoi at ddathlu’r Pasg. Rwyf wrth fy modd gallu cymeradwyo’r cwrs hwn a gobeithiaf y bydd yn helpu pobl i weddïo, darllen, myfyrio a gweithredu fel pobl Dduw ledled y Dalaith. Gobeithio y bydd yn eu galluogi i ganolbwyntio ar ein bywydau heddiw o safbwynt penodol Gristnogol, gan wneud y ffydd yn fwy real ac mewn gwell cysylltiad â materion bywyd o ddydd i ddydd.”

Ychwanegodd Esgob Bangor, Andy John, cadeirydd grŵp GenRus, “Gobeithiaf y bydd y themâu a ddewiswyd gennym ar gyfer y cwrs hwn – etifeddiaeth a haelioni – yn ein helpu i ddeall mwy am ein bywydau fel Cristnogion ac yn ein hysbrydoli i chwilio ymhellach am Dduw. Credwn mai rhodd ein ffydd yw’n hetifeddiaeth a’n bod wedi’n galw i fod yn bobl hael. Bydd y cwrs hwn yn ein helpu i archwilio beth mae hynny’n ei olygu wrth i ni fyw’n bywydau o ddydd i ddydd.”

Comisiynwyd cwrs Etifeddiaeth y Pasg gan grŵp stiwardiaeth yr Eglwys, GenRus, ac fe’i hysgrifennwyd gan y Parchedig Janet Fletcher, swyddog ysbrydolrwydd Esgobaeth Bangor.

Gallwch lawrlwytho llyfr y cwrs yma (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neu cysylltwch â’ch swyddfa esgobaeth yn y cyfeiriadau canlynol: