Personau Cyswllt a Hyrwyddwyr

Y mae gan yr Arolwg “Bersonau cyswllt” a “Hyrwyddwyr” ym mhob esgobaeth. Eu gwaith yw cysylltu’r esgobaeth â’r gweithgor gweithredu er mwyn sicrhau y gŵyr pawb beth sy’n digwydd. Bydd y Personau Cyswllt yn hysbysu’r newidiadau a’r Hyrwyddwyr yn siarad dros yr Arolwg.

Llanelwy

 • Person Cyswllt: Ms Diane McCarthy
 • Hyrwyddwr: Dr Huw Lloyd
 • Hyrwyddwr: Y Parchedig Philip Chew

Bangor

 • Person Cyswllt: Yr Hybarch Andrew Jones
 • Hyrwyddwr: I’w benodi

Tyddewi

 • Person Cyswllt: Mrs Val Hockey
 • Hyrwyddwr: Y Parchedig Shirley Rayner

Llandaf

 • Person Cyswllt: Yr Hybarch Philip Morris
 • Hyrwyddwr: Y Parchedig Richard Lowndes

Mynwy

 • Person Cyswllt: Y Parchedig Janet Bone
 • Hyrwyddwr: Yr Hybarch Jonathan Williams

Abertawe ac Aberhonddu

 • Person Cyswllt: Yr Hybarch Alan Jevons
 • Hyrwyddwr: Yr Hybarch Robert Williams