Hyfforddi at y Weinidogaeth

Mae Ardal Gweinidogaeth yn alwad ar i holl bobl Dduw mewn ardal arbennig gydweithio yn eu cenhadaeth a’u tystiolaeth, a phawb yn cyflwyno’u doniau at greu gwasanaeth cyflawn. Mae’n alwad ar i bawb a elwir i’r weinidogaeth mewn ardal o’r fath i fod yn gymdeithas Gristnogol gydymddibynnol ac i weithredu fel tîm lle y daw gwahanol ddoniau ynghyd i gyfannu a chyfoethogi ei gilydd. Fel rheol, arweinir y tîm gan offeiriad cyflogedig.

Mae hyfforddiant ar y gweill i baratoi gweinidogion ordeiniedig a lleyg i weithio mewn unedau mwy yn rhan o dîm o weinidogion ac i ddatblygu gweinidogaethau arbenigol.