Cefndir

Yn 2011, comisiynodd yr esgobion dîm o gynghorwyr i gynnal arolwg o’r Eglwys o’r bôn i’r brig.
Tri aelod y tîm oedd:

  • Yr Arglwydd Richard Harries, cyn-Esgob Rhydychen; cadeirydd y gweithgor;
  • Yr Athro Charles Handy, cyn-Athro yn Ysgol Fusnes Llundain;
  • Yr Athro Patricia Peattie, cyn-Gadeirydd Pwyllgor Sefydlog Eglwys Esgobol yr Alban.

Teithiodd Gweithgor yr Arolwg i bob esgobaeth yng Nghymru a chyfarfu â mwy na 1,000 o bobl mewn cyfarfodydd cyhoeddus i weld pa newidiadau y dymunent eu gweld. Hefyd, gwahoddodd bobl i ysgrifennu ato gyda syniadau at lunio eglwys y dyfodol.

Cynhaliwyd cyfarfodydd ar wahân â chlerigion blaenllaw pob esgobaeth, â chynghorwyr yr esgobion, ymgeiswyr a staff coleg diwinyddol Cymru, Coleg Mihangel Sant, Caerdydd, a phrif aelodau staff Corff y Cynrychiolwyr.

Yn y cyfarfodydd agored, gofynnwyd i bobl pa agwedd ar eu hesgobaeth a’r Eglwys yr oeddent fwyaf cadarnhaol ynglŷn â hi, a pha newidiadau yr hoffent eu gweld i wneud gweinidogaeth yr Eglwys yn fwy effeithiol. Gofynnwyd iddynt hefyd sut y byddent yn datrys heriau megis y gostyngiad a ragwelir yn nifer y clerigion ac mewn adnoddau ariannol.