Ardaloedd Gweinidogaeth

Un o’r newidiadau mwyaf radical yw creu “Ardaloedd Gweinidogaeth”. Ailosodir ffiniau
traddodiadol plwyfi i greu ardaloedd llawer mwy, a wasanaethir gan dîm o bobl, yn glerigion a lleygion.

Mae’r Ardaloedd Gweinidogaeth yn adlewyrchu’r newidiadau enfawr a fu yn ein cymdeithas. Lluniwyd y drefn blwyfol, gydag un offeiriad yn gwasanaethu un gymuned fechan, pan oedd pobl yn byw ac yn gweithio yn yr un plwyf. Bu newid mawr – erbyn hyn, mae’r cymunedau y mae pobl yn perthyn iddynt yn amrywiol iawn, a bydd pobl yn teithio llawer.

Mae’r Ardaloedd Gweinidogaeth yn ymestyn dros ardal ddaearyddol eang. Yn lle dibynnu ar glerigion unigol i wasanaethu i nifer cynyddol o gynulleidfaoedd, gwasanaethir gan dîm cymysg o weinidogion, rhai ohonynt yn gyflogedig ond y rhan fwyaf heb fod felly. Fe all y bydd rhai yn arbenigwyr mewn math arbennig o weinidogaeth, er enghraifft gweinidogaeth i bobl ifainc neu i’r sawl sydd heb ond ychydig, neu ddim, cysylltiad â’r eglwys. Bydd gan eglwysi unigol o hyd arweinwyr lleol, sy’n rhan o’r tîm gweinidogaeth.