2020 Fforwm Trafod

Fresh expressions of church

To what extent will fresh expressions of church have a part in the 2020 vision? If we, at Fresh Expressions, can help at all we would love to.

Postiwyd gan: Norman Ivison • Postiwyd ar: 31/07/2014 15:50 • Post Cyntaf

2020 Vision is all about the Church finding ways to better serve the communities of Wales, and in particular to reach those currently outside the traditional Church family. Lots of parishes are already trying exciting new things to engage with new people - Fresh Expressions - and these are often the catalyst for real growth in those communities. We would encourage all parishes to contact Fresh Expressions to see what might be possible in their local context.

Postiwyd gan: Julian Luke, Review Officer • Postiwyd ar: 12/08/2014 12:42 • Ateb:#1

 

Add your reply

Posting in: 2020 Forum >Fresh expressions of church

Eich neges

Eich enw
(Dangosir ar y post)

Eich ebost
(Nis dangosir)

Nodwch:

  • Symudir y fformat HTML a'r toriadau paragraff o'r post.
  • Bydd eich post yn ymddangos ar ôl iddo gael ei ddilysu.
  • Ebostir copi o'ch post i chwi.
  • Gan y gall unrhyw aelod o'r cyhoedd ateb negeseuon, ni ddylid ystyried atebion yn rhai "swyddogol".
  • Nid yw'r Eglwys yng Nghymru'n gyfrifol am gynnwys y fforwm.