Golwg 2020

2020-vision-bilingual

Gwasanaethu’r gymuned, ysbrydoli pobl, trawsffurfio’r eglwys

Yn dilyn Arolwg yr Eglwys yng Nghymru, mae newidiadau cyffrous ar y gweill wrth i’r Eglwys yng Nghymru nesáu at ei chanmlwyddiant yn 2020.

Yr ydym yn edrych o’r newydd ar ein strwythur a’n gweinidogaeth i weld sut y gallwn roi’r gwasanaeth gorau i Gymru yn yr unfed ganrif ar hugain a sut y gallwn wneud y defnydd gorau o’n hadnoddau cyfoethog. Ein gweledigaeth yw bod yn galon weddigar i’r gymuned, yn rhannu’r neges Gristnogol mewn ffordd a fydd yn ennyn diddordeb, yn ysbrydoli ac yn trawsffurfio.

Mae rhai o’r newidiadau’n rhai radical, ac yn gwthio yn erbyn ffiniau hen draddodiadau hir sefydledig. Mae eraill yn datblygu newidiadau i’r weinidogaeth sydd eisoes ar y gweill. Mae’r cyfan, fodd bynnag, yn newidiadau y nodasom ni, fel Eglwys, fod angen amdanynt ac wrth eu gwneud gyda’n gilydd, byddwn yn rhoi egni newydd i’n bywyd a’n gweinidogaeth ledled y wlad.

Nawr Yw’r Amser

Bydd aelodau’r Eglwys yn cwrdd ar 21 a 22 Tachwedd 2014 i rannu’u profiadau a’u syniadau ynglŷn â Golwg 2020.

Ardaloedd Gweinidogaeth

Un o’r newidiadau mwyaf radical yw creu “Ardaloedd Gweinidogaeth”. Ailosodir ffiniau traddodiadol plwyfi i…

2020 Fforwm Trafod

Gofynnwch cwestiwn neu postio sylw am yr Adolygiad yn ein fforwm agored.

Yr Adroddiad

Cyflwynwyd Adroddiad Gweithgor yr Arolwg i Gorff Llywodraethol yr Eglwys ym mis Medi 2012….

Cefndir

Yn 2011, comisiynodd yr esgobion dîm o gynghorwyr i gynnal arolwg o’r Eglwys o’r…