Y Comisiwn Athrawiaeth

Cylch Gorchwyl

  1. darparu sylwadau diwinyddol ar adroddiadau neu ddatganiadau a gynhyrchir yn yr Eglwys yng Nghymru a’r Cymundeb Anglicanaidd, a chan gyrff eciwmenaidd neu’n dilyn trafodaethau ag eglwysi neu grefyddau eraill;
  2. cynhyrchu papurau trafod.

Gyda chaniatâd Mainc yr Esgobion:

  1. ymgymryd â gwaith diwinyddol a fydd yn ysgogi a llywio myfyrdod ym mywyd y Dalaith;
  2. cynghori Mainc yr Esgobion ar faterion dadleuol y dydd.

Adroddiad

Yr Eglwys yng Nghymru a Phartneriaethau o’r yn Rhyw

Aelodau

Nid oes categorïau pendant o aelodau, ac eithrio y penodir hwy gan Fainc yr Esgobion. Yr aelodau presennol yw:

Y Parchedig Ddr Rosie Dymond
Y Parchedig Ddr Alison Green
Y Parchedig Ddr Richard Hainsworth
Y Parchedig Matthew Hill (Ysgrifennydd)
Y Parchedig Ddr Trystan Hughes
Y Parchedig Ganon Tudor Hughes
Y Parchedig Ainsley Griffiths
Y Parchedig Ddr Rhiannon Johnson
Y Parchedig Ganon Dr Peter Sedgwick (Cadeirydd)
Yr Hybarch Ddr William Strange

Ar hyn o bryd y mae dau sylwebydd eciwmenaidd:

Dr Johannes Hoff;
Dr Robert Pope.