Beth yr ydym yn ei gredu

Amcan yr adran hon yw darparu peth gwybodaeth am yr hyn y mae’r Eglwys yng Nghymru yn ei gredu ynglŷn â rhai materion pwysig. Cliciwch unrhyw un o’r adrannau ar y dde i ddarllen ymhellach.

Nid yw’r materion hyn yn rhai hawdd, a byddai trafodaeth lawn arnynt yn cymryd miloedd o dudalennau. Yr hyn y ceisir ei wneud yma yw rhoi rhagarweiniad i’r pwnc. Lle bo hynny’n bosibl, ychwanegir dolennau i chwi eu dilyn.

Arian

Mae Iesu’n ein dysgu ni i garu pobl a defnyddio pethau – ac nid…

Boen

Mae’r gair ei hun yn dwyn i’r cof adegau yn ein bywydau pan fuom…

Eciwmeniaeth

Dyma oedd gweddi Iesu dros ei ddilynwyr: ‘Rwy’n gweddïo ar iddynt oll fod yn…

Gymuned

Mae gan yr Eglwys yng Nghymru blwyf ym mhob rhan o Gymru. Credwn fod y presenoldeb…

Waith

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn treulio cyfran helaeth o’u bywyd yn y gwaith…

Yr Amgylchedd

Beth bynnag fo hyd a lled ein gwybodaeth wyddonol, mae creadigaeth Duw’n parhau’n ddirgelwch…

Cyplau Un-Rhyw

Deddf Priodas (Cyplau Un-Rhyw) 2013 Er 29 Mawrth 2014, dan ddarpariaethau’r Ddeddf hon, caniateir…

Datganiadau ffurfiol y ffydd

Allan o NODYN RHAGARWEINIOL CYFANSODDIAD YR EGLWYS YNG NGHYMRU Cymdeithas o esgobaethau o fewn i’r Eglwys Lân…

Côd Ymarfer

Côd Ymarfer mewn perthynas â Gweinidogaeth Esgobion yn dilyn y Canon i alluogi Ordeinio…